Vizija i misija muzeja

Vizija i misija muzeja

Gradski muzej Nova Gradiška je zavičajni muzej regionalnog tipa koji u skladu sa Zakonom o muzejima i pripadajućim pravilnicima obavlja poslove nabave muzejske građe, njenog istraživanja, stručne i znanstvene obrade te sistematizacije u zbirke, trajne zaštite muzejske građe, dokumentacije i baštinskih lokaliteta i nalazišta u svrhu osiguranja dostupnosti obrazovanja, tumačenja i predstavljanja muzejske građe kao kulturnog materijalnog i nematerijalnog dobra.

Muzej je usmjeren na sve članove zajednice te je u potpunosti je dostupan za osobe s invaliditetom. Organizira šarolike sadržaje koji pokrivaju raznovrsna razdoblja – od prapovijesti do suvremenog doba – i tematiku – od prirodnih, tehničkih, umjetničkih do humanističkih znanosti.

Njegovo djelovanje temelji se na očuvanju građe i njenom istraživanju te prezentiranju javnosti, na suradnji s drugim kulturnim i odgojno-obrazovnim ustanovama te udrugama, pri tome vodeći računa o kvaliteti sadržaja s ciljem osnaživanja zajednice kroz sadržaje vezane uz zavičajnu i svjetsku baštinu.