Kulturno-povijesni odjel

Kulturno-povijesni odjel

U Kulturno-povijesnom odjelu se čuva, istražuje i prezentira građa i dokumentacija od kraja 19. stoljeća do danas. Zbirke Kulturno-povijesnog odjela brojčano su najopsežnije, a najveći dio građe odnosi se na Grad Novu Gradišku. Građa se sastoji iz većih i manjih cjelina ili skupina predmeta koji su prikupljeni darovima ili otkupom. Prva zbirka prezentirana javnosti na području grada bila je zbirka oružja Spišić iz čega je i proizašla inicijativa za sustavnim prikupljanjem značajne povijesne ostavštine te naposljetku osnivanje muzeja. Najopsežniji je fond novogradiškog ljekarnika Karla Dieneša koji je kao kroničar značajnih zbivanja u gradu od prve polovice 20. stoljeća ostavio bogatu građu koja se nalazi u svim zbirkama kulturno-povijesnog odjela.

U kulturno-povijesnom odjelu ustrojene su: Sakralna zbirka, Zbirka dokumenata, Zbirka Domovinskog rata, Zbirka fotografije, negativa i filmova, Zbirka namještaja, Zbirka Narodno oslobodilačke borbe, Zbirka odjeće, tekstila i modnih dodataka, Zbirka odličja, zastava i zastavnih vrpci, Zbirka plakata, Zbirka razglednica, čestitki i filatelije, Zbirka stakla, porculana i predmeta iz svakodnevnog života, Zbirka udruga, društava i tehnička zbirka, Zbirka varia, Zbirka vatrogastva, Zbirka zastava, oružja, odora i vojne opreme te Zbirka zdravstva i ljekarništva.