Etnološki odjel

ETNOLOŠKI ODJEL

Etnološki je odjel Gradskog muzeja u Novoj Gradiški osnovan 1983. g., a

od osnutka muzejske zbirke 1952.g. do utemeljenja odjela bilo je prikupljeno samo četrdesetak predmeta. Prikupljeni predmeti nisu imali nikakvih podataka i nisu bili inventirani. upošljavanjem prve stručne osobe Vesne Kolić Klikić, počinje intenzivno prikupljanje etnološke građe, terenskih tonskih zapisa, terensko fografiranje i dokumentiranje etnoloških predmeta i građevina. Uz predmete terenskim su radom prikupljane pjesme i napjevi, kao i usmena kazivanja vezana uz razne etnološke teme. Osim prikupljanja etnološke građe odjel provodi i sustavna terenska tematska istraživanja, a prikupljena građa i dokumentacija se obrađuje i pohranjuje u odjelu. Pohranjena je građa vezana uz kraj 19. st i prvu polovinu 20. st. Zbog svoje raznovrsnost (tekstil, koža, krzno, drvo, keramika i dr.) u odjelu se uz čuvanje, stalno provodi i njezina preventivna zaštita.

Fundus etnološkog odjela je razvrstan u čertnaest zbirki: Zbirka fotografija etnološkog odjela, glazbala, gospodarskih predmeta, igračaka i dječje opreme, kućnog tekstila, lončarstva, nakita, narodnih nošnji, pokućstva, predmeta izvan Slavonije, Hrvatske i Europe, predmeta vezanih uz običaje, rukotvorstva i drvorezbarstva, sakralnih predmeta i ostalo. Sekundarna građa koja se čuva unutar odjela je razvrstana unutar šest zbirki i čini ju: Zbirka fototeke etnološkog odjela, Zbirka fonoteke, Zbirka Videoteke, Zbirka dijateke, Zbirka digitalnih fotografija, Zbirka crteža

Prezentacijska se aktivnost odjela odvija kroz razne tematske izložbe, objavljivanje stručnih i znanstvenih priloga, pripremu kataloga i knjiga, sudjelovanja na stručnim i znanstvenim skupovima. Odjel surađuje s pojedincima, ustanovama, udrugama i medijima.

[robo-gallery id=”649″]