OTVORENJE IZLOŽBE “MIJENE” UMJETNIKA ANTE RAŠIĆA – 7. prosinca

Pozivamo vas da u srijedu, 7. prosinca, u 13 sati, dođete na otvorenje izložbe radova umjetnika Ante Rašića.

Opis izložbe:

Izložbom Mijene kroz više različitih radova, novih i starijih (do sada neizlaganih), autor nastavlja seriju takozvanih bezvremenskih izložbi, naglašavajući da ništa nije stalnije od mijena, te da su mijene sastavni dio života i umjetnosti, pa moglo bi se reći i njihov smisao.

O umjetniku:

Rođen je 1953. godine u Imotskom. Osnovnu i srednju školu završio je u Slavonskom Brodu. Diplomirao je sli­karstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zag­re­bu 1977. godine u klasi profesora Nikole Reisera. Bio je su­rad­nik Majstorske radionice prof. Ljube Ivančića i prof. Nikole Reisera od 1977. do 1978., te stipendist fran­cuske vlade – suradnik kiparskog atelijera profesora M. Charpentiera na Akademiji likovnih umjetnosti u Pa­rizu 1978. – 1979. godine. Od 1977. član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU) i Zajednice um­jet­nika Hrvatske (ZUH). Jedan je od utemeljitelja pr­ve Traj­ne radne zajednice samostalnih umjetnika – ArTre­sor 1986. godine. Osnivač je i art direktor Studija Rašić. U  pod­ručju likovnih umjetnosti, arhitekture i dizajna kao umjetnik i dizajner samostalno i u suradnji s drugim autorima ostvario je brojne multimedijske projekte, samostalne i skupne izložbe u Hrvatskoj i inozemstvu.. Jedan je od osnivača, dizajner i više godina jedan od urednika časopisa za arhitekturu i kulturu Oris.

Dobitnik je više značajnih nagrada i priznanja u Hrvatskoj i ino­zemstvu iz područja likovnih umjetnosti i dizajna. Radovi su mu objavljeni u mnogobrojnim publikacijama, a djela mu se nalaze u stalnim postavima i fundusima muzeja i privatnim zbir­ka­ma te u javnim prostorima.

Od 1995. radi na Aka­de­miji likovnih umjetnosti u Zagrebu, danas kao redovni pro­fesor.

Živi i radi u Zagrebu.

Odgovori